Skader e cigaretter dit lungevæv?

Eventuelle skadelige virkning på lungevæv fra e cigaretter er længe blevet diskuteret. Flere ubrugelige undersøgelser har gennem tiden vist både det ene og det andet, men indtil nu har en reel undersøgelse været en mangelvare. Derfor er vi glade for endelig at kunne præsentere et forskningsforsøg der specifikt og præcist har undersøgt e cigaretters virkning på lungevæv.

Lunger

I en ny engelsk undersøgelse, har forskere undersøgt effekten af damp fra e cigaretter på cellerne i menneskets lunger. Konklusionen er at dampen fra en e cigaret ikke har nogen negativ virkning på lungerne. Damp med nikotin er for vores lunger, lige så sikkert som den friske luft vi alle indånder. Den nye forskning er finansieret af British American Tobacco (BAT).

Fremgangsmetode

Til at udføre disse eksperimenter er BAT gået sammen med Mattek Corporation, der skaber modeller af humane celler til anvendelse i "in vitro" laboratorieforsøg. In vitro er celleforsøg uden for organismen.
Forskerne har anvendt en "rygerobot" der bruges til at afsløre lungecellernes reproduktion i forbindelse med indånding. Der blev i undersøgelsen målt på almindelig cigaretrøg, to forskellige mærker af e cigaret damp og helt almindelig luft.

Resultat

Efter at være blevet udsat for helt almindelig tobaksrøg i seks timer, døde lungecellerne. Men efter at cellerne blev udsat for en "aggressiv og vedvarende" dosis damp fra e cigaretterne, hævder forskerne at skaden på luftvejsvæv svarede til samme ”skade” som målingerne ved helt almindelig luft i forsøget. BAT talsmand, Dr. Marina Murphy, udtalte: “by employing a combination of a smoking robot and a lab-based test using respiratory tissue, it was possible to demonstrate…. the e-cigarette aerosols used in this study have no [toxic] effect on human airway tissue.”

Fremtiden

Der er planer om at teste en bredere vifte af e cigaretter, for at bevise denne undersøgelse og stadfæste resultaterne. Lige nu er der desværre ingen standarder for ”in vitro” tests af elektroniske cigaretter, men denne måde som BAT normalt tester cigaretter på kan måske hjælpe forskerne med at sætte nogle standard retningslinjer for fremtidig forskning.

Sundhedseksperters mening

Debatten om e-cigaret sikkerhed har raset i flere år. Undersøgelse efter undersøgelse har fremhævet sundhedsrisici, på trods af at de fleste eksperter er enige om at dampning er meget sikrere end at ryge cigaretter. Dr. Michael Siegel, professor på Department of Community Health Sciences på Boston University’s School of Public Health, ser den seneste undersøgelse som bevis for sikkerheden i elektroniske cigaretter. Han siger blandt andet: " “Despite the limitations of the research, it adds additional evidence to support the contention that vaping is a lot safer than smoking.”

Han opfordrer folkesundhedsorganisationer og anti-tobak grupper til at tilskynde rygere til at skifte skifte til e cigaretter. Et skridt, som ville, som han udtaler: “transform the nicotine market and achieve a huge public health victory.” og han fortsætter med: ”Such a phenomenon would result in the greatest public health miracle of our lifetimes.”

Læs mere om undersøgelsen her.