Fremragende
Skal din ordre afsendes i dag? Bestil indenfor Vi sender om 23t 55m og 55s

E-cigaret Artikler

1,2,3, her har du en e cigaret, 14 september 2011


En elektronisk cigaret, eller e cigaret, er en elektrisk anordning, der simulerer rygning ved
at producere vanddamp med smag. Dette giver en original følelse af at ryge når der inhaleres.
Udseendet er også meget lig en almindelig analog cigaret.
Den mest anvendte smag er tobaksmag. Den indhaleres som tobaksrøg, men uden lugt og
undlader de alvorlige sundhedsrisici. En e cigaret bruger varme, eller i nogle tilfælde ultralyd, 
for at fordampe enpropylenglycol-eller glycerin-baseret flydende opløsning. Nøjagtigt som en
forstøver eller luftfugter fordamper. De fleste elektroniske cigaretter er mobile, cylindrisk formede 
enheder på størrelse med en kuglepen, men størrelserne varierer, hvilket primært skyldes forskellige
batterikapacitet. De sælges som e-cigaret startpakker med oplader, el cigaret batterier og  e cig brændere. 


Mange elektroniske cigaretter er designet til at ligne faktiske cigaretter eller cigarer, 
eller endda rør. De fleste er også genbrugelige, med udskiftelige dele og mulighed for
 genopfyldning, men der findes også modeller som kun kan benyttes en enkelt gang. 
Det primære erklærede formål med den elektroniske cigaret (e cigaret) er at skabe et
alternativ til tobaksrygning, men en e cigaret kan også fungere som en rygestops-enhed, 
der forsøger at levere oplevelsen af at ryge- uden eller med stærkt reduceret, 
sundhedsskadelige effekter.

De mulige fordele eller negative virkninger af den elektroniske cigarets brug har været
genstand for uenighed blandt de mange forskellige sundheds-organisationer og forskere.
Kontrollerede studier af elektroniske cigaretter er knappe på grund af deres relativt seneste opfindelse,
og efterfølgende hurtige vækst i popularitet, men meget tyder på at de udgør en væsentlig
mindre risiko sammenlignet med analoge tobakscigaretter._________________________________________________________________

 

Et interview med David Sweanor om E-Cigaret, tobak skadesreduktion,
snus og andre spørgsmål
5 oktober 2011

David Sweanor har arbejdet med mange virksomheder og organisationer, herunder
The International Union Against Cancer, WHO, Verdensbanken og The Pan American
Health Organization, på spørgsmålet om tobak skadesreduktion. Han har modtaget både
international anerkendelse og prestigefyldte priser for sit arbejde.

Hvordan blev du interesseret i spørgsmålet om tobakskontrol skadesreduktion?


Jeg har været aktivt involveret i tobak og sundhedspolitiske emner siden begyndelsen af
1980'erne. I dentid har jeg forsøgt at anvende erfaringerne fra andre succesfulde offentlige
sundhedskampagner. Et hvert forsøg på at reducere død, tilskadekomst eller sygdom
medfører en kombination af fire brede strategier:
1) Foranstaltninger for at forhindre folk fra nogensinde at engagere sig i en risikobetonet adfærd
2) foranstaltninger for at få dem der deltager i den adfærd, at ophøre med at engagere sig i det
3) indsats for at forebygge skader på tredjeparter som følge af den adfærd
4) bestræbelser på at reducere risiciene for dem, der vil fortsætte denne adfærd.


"... Langt størstedelen af de skader, forårsaget af rygning var fra metoden til nikotinlevering
snarere end fra nikotin i sig selv."I begyndelsen af 1990'erne var der in gen tvivl om, at langt
størstedelen af de skader, forårsaget af rygning var fra metoden til nikotinleveringen snarere
end fra nikotin i sig selv. Der ville være et parallelt problem, hvis folk fik koffein fra at ryge
tebladene snarere end at indtage det gennem varmt vand. Trods globale anti-tobak politikker
er antallet af rygere massivt, og der er stadig flere videnskabelige forståelser for årsagerne
til at folk bruger nikotin. En "afholdenhed" politik, der sigter på en nikotin-fri verden
var simpelthen urealistisk.


Siden 90’erne stod det klart, at der var store gevinster at hente ved at beskæftige sig med
alternative nikotin leveringsystemer. Hvilke fremskridt er der gjort siden du blev involveret?
Kort svar: Ikke nok.


"Der er heller ikke længere nogen videnskabelig tvivl om, at forbrændings-baserede produkter
er massivt mere farligt end ikke-forbrændingsprodukter ..."
Længere svar: Der er nu en meget større bevidsthed om, at det har en meget stor betydning
hvordan nikotin bliver leveret. Vi ser også større (men stadig ikke optimal) tilgængelighed af
nikotinlægemidler og en spredning af nye nikotin-produkter. Der er heller ikke længere nogen
videnskabelig tvivl om, at forbrændings-baserede produkter er massivt mere farligt end
ikke-forbrændingsprodukter, såsom svensk snus. Min erfaring er, at så snart nogen griber
begrebet og anerkender, at nikotin er kommet for at blive begynder brikkerne samles og vi
vil se flere alternativer. Dette kommer på et tidspunkt hvor mange lande bevæger sig i retning
af at regulere tobaksvarer og diskutere behovet for en eller anden form af et omfattende
myndighedstilsyn af hele spektret af nikotin-produkter. Det er klart, sundhedsmålrettet
lovgivninger kræver, at vi behandler spørgsmål om forskellene på risici.


Jeg ved, at du ikke nødvendigvis er enige med vores teori om, at der er en
sammensværgelse mod alternative former for rygning. Men du har sagt at
Snus er et langt mere sikkert alternativ end cigaretter. Hvordan vil du forklare
årsagerne til ulogisk forbud mod alternative former for tobak, som i
Den Europæiske Union, hvor Snus er blevet  forbudt nogle steder, men både
cigaretter og mere farlige former for skrå forbliver lovlige?


Jeg tror, cigaretter har domineret markedet i de fleste lande så længe, at folk har
svært ved at tænke i alternativer. Mange af dem, der søger restriktioner på
ikke-forbrændingsprodukter, men også i høj grad dem som sælger dem, ser
dem som et alternativ til rygning snarere end som en erstatning. Når snus var
placeret som et potentielt ekstra problem, snarere end som en delvis løsning på
et langt større sundhedsproblem, var bestræbelserne på at holde det væk fra
markedet logisk. Vi har også et problem med en tendens til at gøre noget ", fordi vi kan"
i stedet for at se på spørgsmålet på en mere omfattende måde. Det var muligt at lave love,
der forbyder en tobaksvare, der endnu ikke var på markedet, ligesom det i dag er
muligt at håndhæve eksisterende narkotikalovgivning, er det også muligt at forbyde
nye rekreative nikotinprodukter såsom snus, og e cigaretprodukter.

 

 

Hvilken skade har et snusforbud gjort?
Jeg tror, at nøglen er, at vi har mistet en stor mulighed til effektivt at vise "proof of concept"
for levering af mindre giftige alternativer til cigaretter. Så snart der er erkendelse af, at
forbrugerne kan få adgang til nikotin uden gentagende inhalering af tobaksrøg, og at 
en del af de nuværende rygere finder dette som et acceptabelt alternativ til rygning,
vil det forårsage et paradigmeskift. Hvis vi kommer til det punkt, hvor vi ikke længere ser
cigaretter som et 'nikotin vedligeholdelse monopol' vil vi kunne ændre den offentlige sundhed. 
Hvis vi erkender, at de behov, som rygerne kan opfyldes på en måde, der ikke nødvendigvis
resulterer i alt for tidlige død som det er tilfældet ved omtrent halvdelen af de langsigtede
brugere. Dette vil kunne skabe en samfunds forvandling. Markedet vil kunne omdannes
(forudsat et passende reguleringssystem) gennem en god cirkel med stigende
forbrugerbevidsthed og stadigt mindre farlige alternativer til cigaretter.

Produkter såsom snus og e cigaretter med nikotin forårsager betydelige etiske problemer med
menneskerettighederne. Ideen om blot at nægte adgang til sådanne produkter til millioner af rygere.
Folk sidder tilbage med et massivt mere farlige produkt  og det  bør være en stor årsag til bekymring. 

  
Du har udtalt, at en elektronisk cigaret ikke er sikre, men at de er meget bedre end analoge
cigaretter. Hvor usikre er de?

Efter mange titusinder af forskningsartikler, ved vi, hvad der forårsager sygdomme forbundet med
rygning. Kort sagt, 'det er røgen  der er den dumme'. Ikke-forbrændingsprodukter vil variere i deres risici,
men alt hvad vi kan se, om den slags produkter, der sælges i Vesten (uanset om det er røgfri tobak,
elektronisk cigaret eller lægemidler med nikotin) fortæller det os, at cigaretter er mange størrelsesordener
mere farligt.

Med hensyn til 'ikke sikker' er der måske brug for en uddybning. Alt er risici, så blot at påpege, at noget
er "ikke sikkert" viser en person, der enten er uvidende eller dårligt informeret. Det centrale spørgsmål
når man kigger på sikkerheden er, at det er et relativt begreb. Vi skal se på sikkerheden for enhver
aktivitet i forhold til nogle alternativerne. Der er ikke noget  der er sikkert, men noget er mere sikkert end
andet. På trods af risiciene i forbindelse med fodbold, ville jeg, for eksempel, foretrække, at mine
børn spiller fodbold i stedet for at lege med håndgranater.

Du er en tilhænger af en elektronisk cigaret? Kan du fortælle os hvorfor?
"Nikotinanvendelse bør ikke komme med en dødsdom."
Jeg er tilhænger af mindre giftige alternativer til rygere. Ideelt set har vi brug for en nikotin
regulerende myndighed, der kan lette arbejdet med at få alternative produkter til rygere og
præcist informere dem om relative risici og flytte dem så langt som muligt for at opnå den
mindst mulige risiko. Det kunne eksempelvis være ved rygning af en el cigaret. Modstandere
af den elektroniske cigaret har sagt, at det kunne stoppe rygere fra at opgive rygningen og i
stedet bruge e-cigaretten som alternativ. Yderligere gør tobaksindustrien og andre interesser
alt for at skabe usikkerhed omkring en elektronisk cigaret, ved at påpege der
ikke findes nok dokumentation indenfor området. 

Hvordan ville du reagere på disse påstande?
Der er ingen nyskabelse, som jeg kender til, hvor kritikere ikke straks forsøger at finde en liste
over forskellige potentielle negative konsekvenser ved det nye produkt- i dette tilfælde om e-cigaretten.!
Men når status quo er, ifølge WHO, at rygning vil resultere i en milliard dødsfald
i dette århundrede' er der grund til bekymring. Den oplagte løsning er at have en regulerende
agentur, der gør det lettere at skaffe de mindst farlige produkter til forbrugerne, fx med marketing
overvågning til at kontrollere eventuelle utilsigtede negative konsekvenser. Det ville helt sikkert give
meget mere mening end den nuværende situation, hvor offentlige institutioner laver forbud mod
produkter som snus og e cigaretter og dermed beskytte cigaretten snarere end borgernes sundhed.
"Hvis der er nogen, der mener, cigaretter ikke er mere farlig end en elektronisk cigaret, ville
jeg anbefale kursus i grundlæggende videnskaber på området." For anti-nikotin aktivister, der siger,
vi er nødt til at vente på mere forskning vil jeg påpege følgende: Cigaretvirksomheder brugte årtier
på at give falske påstande, som ”vi har brug for mere forskning", inden vi kunne komme
videre med de politiske foranstaltninger. Tobaks industrien er en meget dårlige rollemodel.

En del af kritikken, der er blevet rettet mod en e cigaret er, at vi ikke kender
effekten af at opvarme nikotindamp og indhalere det i lungerne. Er det en gyldig kritik?

Vi ved vel, at inhalation et opvarmet nikotin damp ned i lungerne med vanddamp uden tilsætningsstoffer
er mindre farligt end at indånde den samme ”damp” sammen med de tusindvis af kemikalier og snesevis
af kendte kræftfremkaldende stoffer, som inhaleres, når der ryges tobakscigaretter. Hvis nogen mener,
at en el cigaret ikke på godkendes på markedet, indtil vi har lavet flere undersøgelser, mener
jeg at de har brug for at prøve at tænke lidt mere dybt, når vi ved at de traditionelle
cigaretter er den absolut farligste måde at indtage nikotin på.

Hvordan synes du om de offentlige sundhed aktivister,  der via deres kampagne
prøver at forbyde elektroniske cigaretter
, der forsøger at begrænse valget for afhængige
rygere, der er ude af stand til stoppe, eller som faktisk ønsker at indtage nikotin uden
det nødvendigvis kommer fra tobakken.?

"De frygter, at uregulerede produkter kan formere sig og skabe en kæmpe 'slange olie' forretning."
Jeg tror ikke, at den offentlige sundheds kampagneledere gør dette. Jeg tror nogle magtfulde
demoraliserende mennesker tager denne beslutning. Det kan sammenlignes med, at nogle skulle 
beslutte at ingen bør have adgang til prævention, eller at heroinmisbrugere ikke skulle gives rene
kanyler. Men disse mennesker er ikke den offentlige sundhed kampagneledere. På samme tid,
tror jeg, at der er mennesker, der er legitime folkesundheds aktivister, der modsætter sig produkter som 
e-cigaretter. Dette kan være fordi de ønsker, at alle sådanne produkter til at komme inden for et
omfattende regelsæt for alle lægemidler og rekreative nikotin produkter, der kun er beregnet til at hjælpe
med at flytte rygerne væk fra cigaretter. De frygter, at uregulerede produkter kan formere sig og skabe
en kæmpe 'slange olie' forretning. Men jeg tror også, at det påhviler disse mennesker at være fortaler
for et sådant regelsæt snarere end blot uforvarende beskytte cigaretindustrien.

Spørgsmålet om en el cigaret er oppe i luften i øjeblikket. Hvordan ser du
fremtiden - vil den følge Snus  i glemmebogen, eller vil det blive den rygende
metode i fremtiden?

"Sjældent er der et tilbud om at blive milliardær og samtidig redde millioner af menneskeliv.
Jeg tror, der er mange potentielle brugere!."
Jeg tror, vi er i de tidlige stadier af en revolution på rekreative nikotin levering. Ligesom med
telekommunikationens revolution er det sandsynligt, men også umuligt at vide hvordan det vil
ændre sig på et så tidligt tidspunkt. Men det er en sikker satsning, at forbrugernes interesser og
iværksætterånd tilsammen er med til at skabe grundlæggende ændringer, som vi allerede ser med
den hastige vækst i ikke-forbrænding tobaksvarer, specielt i områder som Norge og USA. 
De vindende produkter på dette marked vil sandsynligvis være af en lang række, da der er forskellige
forbrugerpræferencer og meget store forskelle på de forskellige markeder. Jeg personligt synes,
at nogle af de mest succesrige produkter med stor sandsynlighed, vil hjælpe
forbrugerne til at afvænne sig selv for nikotin over tid.  Hundredvis af millioner af ryge-forårsaget dødsfald vil blive afværget
af flere valgmuligheder for forbrugerne og en spredning af produkter. Utallige milliarder af dollars vil blive omsat hos ejerne
af succesfulde produkter, og utallige jobs vil blive skabt. Sjældent er der et tilbud om at blive en milliardær og samtidig redde
millioner af liv. Jeg tror, at mange vil være modtagelige for denne idé.


_________________________________________________________________

Læs mere om elektroniske cigaret på wikepedia

Vent venligst...

Produktet er lagt i din kurv

Du er 500 kr fra gratis fragt
Vaporesso Drizzle Kit - 1000mAh
Du er 500 kr fra gratis fragt